virtualAtelier

grupa artystyczna

Ideą grupy virtualAtelier jest współtworzenie sztuki w duchu minimalizmu syntetycznego z wykorzystaniem metod sztuki tradycyjnej i cyfrowej. Wzajemne przenikanie się sfery realnej z wirtualną jest ważnym aspektem procesu twórczego grupy. Istotnym elementem prac jest muzyka, która absolutnie dopełnia prace wizualne. Przesłaniem grupy jest otwarcie świadomości na filozofię i psychologię oraz zaakcentowanie realu w świecie wirtualnym. CYFROWA MAGIA. WIRTUALNA ŚWIADOMOŚĆ.

artistic group

The virtualAtelier group co-creates art that embodies the spirit of synthetic minimalism using traditional and digital art mediums.

Fusing the real and virtual realms is an important aspect of this creative process.

Music is an essential element of the work - enhancing and completing the visual art.

The group's mission is to explore and influence social consciousness by incorporating cross-cultural philosophy and psychology to emphasize a perceptible reality in the virtual world.

DIGITAL MAGIC.

VIRTUAL CONSCIOUSNESS.